•Despre noi

DE CE SĂ ALEGEȚI MEDIEREA ?

Medierea prezintă următoarele avantaje:
Este o procedură mult mai rapidă decât cea în instanță în timp ce în justiție un proces poate dura ani întregi până la obținerea unei hotărâri definitive/irevocabile, prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea acordului de mediere în câteva ore sau zile.

Părțile pot alege medierea în orice moment: înainte de a acționa în justiție, după înregistrarea la instanța de judecată a cererii de chemare în judecată, oricând în cursul judecății inclusiv în căile de atac și chiar în faza executării silite;

Costurile sunt mai mici față de costurile procedurii judiciare:

Procedura de mediere nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru. Taxa de timbru achitată pentru cererea de chemare în judecată, se restituie în anumite cazuri, dacă părțile depun la dosarul cauzei acordul de mediere;  Onorariul cuvenit mediatorului se stabilește de comun acord prin contractul de mediere și se suportă, de regulă în mod egal, de către părțile în conflict dacă nu se convine un alt mod; Oamenii cu venituri modeste pot beneficia de ajutor public judiciar ce constă în restituirea onorarului achitat mediatorului în condițiile prevăzute de lege în cazul depunerii la instanță a acordului de mediere pentru a stopa un proces deja pornit.

Asigură confidențialitatea, spre deosebire de ședințele de judecată care sunt, de regulă, publice.

Generează satisfacție  mai mare pentru părțile în dispută.

Persoanele care au participat la mediere sunt mai mulțumite decât cele care s-au adresat justiției pentru că:

 • decizia le aparține lor și nu este una impusă de o terță persoană;
 • pot alege mediatorul cu care vor lucra împreună pentru rezolvarea problemelor lor, în timp ce în instanță nu au nicio putere în desemnarea persoanei care va decide asupra problemelor în dispută;
 • medierea se concentrează asupra nevoilor și intereselor persoanelor între care a intervenit neînțelegerea, ajutând la găsirea soluției care se potrivește cel mai bine nevoilor celor care au apelat la mediere;
 • repară relațiile dintre vecini, cele din familie, de la locul de muncă, în comunitate, spre deosebire de un proces în instanță, care, de cele mai multe ori, ascute conflictul dintre persoane.

Mediatorul încurajează fiecare persoană să-și spună povestea din propria ei perspectivă. Totodată el discută cu părțile despre problemele, sentimentele, emoțiile pe care acestea le trăiesc din pricina neînțelegerii, ajutând ca fiecare persoană să cunoască și să înțeleagă trăirile celeilalte și punctul ei de vedere.

 • este o procedură prin care se elimină stresul: spre deosebire de intimidarea pe care pot să o simtă persoanele în sala de dezbatere, unde ședința are un caracter solemn, medierea se desfășoară într-o atmosferă confortabilă.

Modul de lucru este flexibil, iar discuțiile au loc într-un cadru informal.

CARE SUNT PAȘII DE URMAT PENTRU A ALEGE MEDIEREA ?

A. ALEGEREA MEDIERII ÎNAINTE DE A PORNI UN PROCES

Pașii de urmat sunt:

1.Alegerea mediatorului

 • Mediatorii autorizați sunt înscriși în Tabloul mediatorilor care este publicat în Monitorul Oficial și actualizat cel puțin odată pe an;
 • Tabloul mediatorilor poate fi accesat pe site-ul Consiliului de Mediere www.cmediere.ro, fiind afișat la sediul Consiliului de Mediere și la sediile instanțelor și parchetelor;
 • În Tabloul mediatorilor se regăsesc datele de contact necesare pentru a solicita serviciul unui mediator: numele, locul unde își desfășoară activitatea, număr de telefon și/sau adresa de e-mail;
 • Persoanele aflate în conflict pot alege, de comun acord, mediatorul. În cazul în care apelarea la mediator s-a făcut de către una din părți, cealaltă poate accepta sau refuza mediatorul ales.

În cazul în care apelarea la mediere s-a făcut de una din părți, cealaltă parte va fi invitată de către mediator la mediere. Partea invitată are posibilitatea de a accepta sau refuza invitația la mediere, medierea fiind o procedură care se bazează pe principiul participării voluntare.

2.Desfășurarea medierii

 • Părțile sunt informate, în mod gratuit, despre procedura de medierea și avantajele specifice acesteia în cazul lor;
 • În cazul în care sunt de acord să încerce medierea, se va încheia contractul de mediere prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desfășurării medierii, inclusiv onorariul mediatorului;
 • La mediere participă numai persoanele implicate în conflict ! La solicitarea sau cu acordul lor, părțile pot fi asistate la mediere de avocați, pot fi invitați experți, specialiști care să ajute cu informații utile la soluționarea conflictului sau pot participa și alte persoane(de ex. din familie), numai cu acceptul părților; Niciuna dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU poate folosi ulterior ca probe în cadrul unui proces susținerile făcute în timpul medierii;

3. Închiderea procedurii de mediere

Se realizează în toate cazurile prin semnarea unui PROCES-VERBAL de închidere a medierii semnat de persoanele aflate în conflict și de mediator. Medierea se poate închide prin următoarele modalități: încheierea unei înțelegeri totale sau parțiale între părți, sau constatarea că părțile nu au ajuns la o înțelegere sau denunțarea contractului de mediere de către persoana care nu mai dorește continuarea procedurii de mediere. Retragerea mediatorului pentru cazul de pierdere a imparțialității și neutralității pe parcursul medierii.

4. Încheierea acordului de mediere

Se realizează în situația în care s-a ajuns la o soluție cu care sunt de acord persoanele aflate în conflict, iar modalitățile prin care se realizează sunt următoarele:

 Acord verbal, pe care persoanele îl respectă de bunăvoie;

Acord scris, care să conțină în parte sau în întregime, înțelegerea la care s-a ajuns;

În anumite cazuri, este necesară încuviințarea de către instanță sau, după caz, autentificarea de către notar a acordului de mediere pentru ca acesta să producă efectele avute în vedere de părți prin încheierea lui: de ex. desfacerea căsătoriei, partaje între soți, succesiuni sau partaje în cazul moștenirilor sau a altor neînțelegeri care vizează terenuri, construcții, locuințe, etc.;

Dacă persoanele care au încheiat un acord de mediere scris doresc sau e necesar să solicite ca acesta să fie încuviințat de instanță. ele vor semna o cerere adresată instanței competente prin care cer încuviințarea acordului de mediere pe care îl atașează, în original, cererii formulate.

Instanța competentă să soluționeze încuviințarea acordului de mediere este cea de domiciliu a oricăreia dintre părți sau cea de la locul încheierii acordului.

În anumite materii specificate de lege cum sunt conflictele civile până la valoarea de 50000 lei, problemele legate de strămutarea de hotărâre și granituire, în domeniile malpraxisului, protecția consumatorului, cele legate de interpretarea și executarea contractelor individuale de muncă, în legătură cu raporturile de familie, părțile sunt ținute să facă dovadă în fața instanței de judecată că au fost informate cu privire la avantajele procedurii de mediere.

Mediatorul realizează informarea fără a pretinde onorariu pentru că părțile în deplină cunoștință de cauză să poată alege rezolvarea problemei de mediere. Începând cu data de 1 august 2013 persoanele nu vor face dovada informării cu privire la medierea anterioară cererii de chemare în judecată, vor fi sancționate cu respingerea cererii ca inadmisibilă.

Comments are closed.