CE ESTE MEDIEREA ?

O modalitate de soluționare pe cale amiabilă a conflictului, a neînțelegerii, a disputei cu ajutorul unei persoane specializate, autorizată ca mediator, în condițiile legii.

ASOCIAȚIA „CENTRUL DE MEDIERE ALBA”

Asociația „Centrul de Mediere Alba” și-a început activitatea în anul 2005, fiind una dintre asociațiile profesionale consacrate în implementarea instituției medierii, atât în plan național, cât și în plan internațional.

Membrii săi fondatori au fost formați în cadrul unui parteneriat inițiat de Ambasada S.U.A. și Ministerul Justiției, în cadrul unui program pilot de implementare a instituției medierii în societatea românească, beneficiind de formare bilingvă și de expertiza unor mediatori și formatori, consacrați în practica medierii in S.U.A, ca Linda I. Lazarus și Susan Green.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” a derulat proiectul „ Înființarea Centrului de Mediere Alba - instrument instituțional de promovare a serviciilor de mediere adresate justițiabililor”, proiect care s-a bucurat de finanțare europeana, în cadrul programului - Phare 2004, Programul Societatea Civilă, Componenta 3 - „Democrație, Drepturile Omului , Statul de drept și Independența justiției”.

Proiectul a avut ca obiectiv informarea justițiabililor din județul Alba cu privire la utilitatea medierii, ca procedură alternativă de soluționare a litigiilor, realizarea de servicii de mediere și formare ca magistrați, avocați și juriști din județul Alba, precum și studenților de la Facultatea de Drept „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în cadrul unor seminarii cu participarea unor reputați mediatori, în plan național și internațional.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” a organizat seminarul: „Practica medierii în Uniunea Europeană”. La lucrările seminarului au fost invitați doi mediatori și formatori europeni: Dr. Patricia Velikay, jurist cu 13 ani experiență ca mediator și formator și Rupert Wackerle, asistent social cu 9 ani experiență ca mediator, formator și coordonator.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” este constituită prin voința de asociere liber exprimată a membrilor fondatori, care are ca scop:

  • promovarea, spijinirea, studiul, practica și implementarea instituției medierii în România;
  • aprofundarea și înțelegerea procedurii de mediere;
  • asigurarea resurselor materiale și financiare necesare activității de mediere;
  • popularizarea instituției medierii în țara noastră.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” este înscrisă în Registrul Național al Asociațiilor profesionale ale mediatorilor din anul 2011, conform Deciziei Consiliului de Mediere nr. 1324 din 31.08.2011

Asociația „Centrul de Mediere Alba” este o persoană juridică de drept privat, de sine stătătoare, neguvernamentală, non profit și apolitică, care este constituită și funcționează potrivit prevederilor legii referitoare la asociații și fundații, OG nr. 26/31.01.2000, emisă de Guvernul României.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” funcționează pe o perioadă nedeterminată, fiind organizată și funcționând pe baza actului constitutiv și a statutului asociației.

Asociația „Centrul de Mediere Alba” s-a implicat în activitatea de redactare a Statutului Profesiei de Mediator, inițiată de Consiliul de Mediere din România.

Mediatorii din cadrul Asociației sunt profesioniști cu experiență și competențe recunoscute în diferite domenii de activitate, fiind pregătiți să asigure servicii de mediere la cele mai înalte standarde profesionale.

În cadrul Centrului de Mediere se pot soluționa conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de lege, înainte, în cadrul sau după desfășurarea unui litigiu în fața instanței de judecată.

Medierea reprezintă o alternativă, în raport cu justiția clasică , de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care mediatorul ajută părțile să-și soluționeze conflictul și să construiască o soluție reciproc avantajoasă, în condiții de confidențialitate, cu costuri utile și rapid.

'Dacă ai o probemă şi o poţi rezolva de ce mai eşti ingrijorat ?'

'Fiecare poveste are 3 variante :
-a ta,
-a lui/lor,
-varianta corectă.'